Організаційне проєктування

Разом з вами визначимо ефективну організаційну структуру для поточного етапу розвитку Компанії і на перспективу.

 • Аналіз існуючої організаційної структури (або за її відсутності, аналіз неформалізованих зв’язків між підрозділами)
 • Визначення моделі управління і типу організаційної структури
 • Розробка високорівневої організаційної структури компанії, подальша деталізація
 • Формування пропозицій щодо переліку, функціоналу і складу штатних комітетів Компанії
 • Опис функціоналу підрозділів і KPIs
 • Формування плану і супровід переходу до цільової організаційної структури

Впровадження процесного управління (модель бізнес-процесів, оптимізація, регламентація)

Підвищимо ефективність Компанії за допомогою впровадження процесного управління.

 • Аналіз існуючих процесів в Компанії (формалізованих і неформалізованих)
 • Формування ландшафту бізнес-процесів
 • Створення матриці розділення повноважень і функцій
 • Моделювання бізнес-процесів «як є» і їх оптимізація в цільових бізнес-процесах
 • Формування плану і супровід переходу до процесного управління 

Управління ОРЕХ, динамічна модель розрахунку чисельності

Забезпечимо створення динамічної моделі розрахунку ОРЕХ і чисельності персоналу для довгострокового планування і управління в умовах змін.

 • Збір і аналіз інформації (наявні ретроспективні дані, статистика, вимоги, внутрішній і зовнішній бенчмаркінг)
 • Формування і погодження динамічної моделі розрахунку
 • Планування переходу до цільових показників ОРЕХ і чисельності
 • Впровадження переходу
 • Моніторинг і актуалізація моделі розрахунку

Впровадження системи управління проєктами

Створимо систему управління проєктами для реалізації стратегічних ініціатив і інвестиційних програм.

 • Аналіз існуючого портфелю інвестиційних і організаційних проєктів
 • Формалізація методології управління проєктами (створення регламенту управління проєктами і шаблонів документів по проєктам)
 • Визначення системи управління проєктами (категорії проєктів, порядок затвердження і моніторингу реалізації, показники досягнення цілей проєкту, постпроєктний моніторинг, управління ризиками)
 • Впровадження плану переходу до цільової системи управління проєктами