Бажаєте пройти експрес-оцінку зрілості Вашої компанії?

Після заповнення тесту, Ви отримаєте короткий звіт з оцінкою наскільки Ваша Компанія наближена до цільового рівня за елементами: ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА, СТРАТЕГІЯ, КОМАНДА, КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА, ПРОЦЕСИ

Формат онлайн
Час на проходження орієнтовно 15 хвилин
Вартість: безкоштовно (наш подарунок Вам за прагнення поліпшень)
Результат: За результатами тесту буде сформований і направлений на вказану Вами електронну адресу Звіт (ми цінуємо Ваш особистий простір і обіцяємо не використовувати Вашу електронну адресу для рекламних розсилок).

Якщо результати тесту підтвердили Ваше бажання покращень для Бізнесу, завжди раді допомогти Вам досяти цільового рівня!

Звертайтесь за консультацією

Надіслати запит

ТЕСТ НА ВИЗНАЧЕННЯ ЗРІЛОСТІ КОМПАНІЇ ЗА ЕЛЕМЕНТАМИ

Питання Майже ніколи Інколи Рідко Зазвичай Завжди
ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА
Організаційна структура Компанії відповідає цілям, бізнес-моделі Компанії і її поточним задачам?
Чи є у співробітників компанії розуміння підпорядкованості (ієрархії) підрозділів і посад?
На Вашу думку, як часто працівники впевнені у визначенні власних ролей та обов'язків у компанії?
Рішення в Компанії з тих чи інших питань ухвалюються по зрозумілому механізму із залученням колегіальних органів (за їх наявності) і відповідальних підрозділів?
Різні підрозділи Компанії і співробітники розуміють яким чином організовувати і координувати вирішення спільних задач?
Питання Майже ніколи Інколи Рідко Зазвичай Завжди
СТРАТЕГІЯ
Компанія має визначені і формалізовані довгострокові цілі?
Чи визначена бізнес-модель Компанії?
Наскільки враховуються зміни зовнішнього середовища в стратегії і бізнес-моделі Компанії?
Чи існує план досягення стратегічних цілей (портфель стратегічних проєктів), за яким встановлюються задачі для підрозділів і співробітників, проводиться моніторинг виконання і актуалізація?
Стратегія Компанії добре відома, зрозуміла та поділяється співробітниками?
Питання Майже ніколи Інколи Рідко Зазвичай Завжди
КОМАНДА
Компетенції ключових співробітників відповідають їх посадам?
Як Ви оцінюєте здатність існуючої команди досягати поставлених цілей?
Наскільки побудована в Компанії функція Управління персоналом задовільняє потреби і допомагає реалізації бізнес-задач?
Чи можна оцінити плинність персоналу в Компанії як низьку?
Чи розуміють співробітники Компанії свої цілі і очікувані від них результати (система KPIs/OKR)?
Питання Майже ніколи Інколи Рідко Зазвичай Завжди
КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА
Чи існує відкритість та прозорість у комунікації між керівництвом та персоналом?
Чи забезпечена можливість для співробітників висловлювати свої ідеї та погляди?
Як часто влаштовуються командні заходи або тренінги для підтримки командного духу?
Як часто оцінюється внесок кожного співробітника в успіхи Компанії?
На Вашу думку, чи відповідає існуюча корпоративна культура Компанії масштабам поставлених цілей?
Питання Майже ніколи Інколи Рідко Зазвичай Завжди
ПРОЦЕСИ
Чи існують чіткі та деталізовані описи бізнес-процесів Компанії?
Чи існують уніфіковані стандарти та процедури для виконання кожного процесу?
Як часто проводяться аналіз продуктивності бізнес-процесів?
Чи мають бізнес-процеси ключові показники ефективності (KPI), які відстежуються?
Як часто впроваджуються інновації та нові підходи для підвищення ефективності бізнес-процесів?