КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА ТРАНСФОРМАЦІЇ

Комплексна програма трансформації для холдингу, що об’єднує бізнес професійних послуг і логістичний бізнес.

 • Термін : 1,5 роки

Поділитися

КЛЮЧОВА ЦІЛЬ:
Побудова бізнес-моделі прибуткового зростання «під ключ»

ЗАДАЧІ ПРОЄКТУ:

 • Вибір моделі управління для холдингу
 • Розробка організаційної структури, функціоналу підрозділів і створення матриці розподілу повноважень
 • Побудова системи корпоративного управління (створення Наглядової Ради, постійних комітетів при Наглядовій Раді, опис їх повноважень і порядку роботи) 
 • Впровадження системи бізнес-планування і бюджетування
 • Впровадження процесного управління (створення ландшафту бізнес-процесів, опис існуючих процесів, оптимізація і моделювання цільових процесів) 
 • Побудова системи KPIs

РЕЗУЛЬТАТИ ПРОЄКТУ

 1. Зростання обсягів і фінансових результатів компанії в 2,5 рази
 2. Побудова ефективної системи управління і виключення необхідності залучення власників бізнесу в операційне управління 
 3. Підвищення мотивації персоналу завдяки розумінню цілей і очікуваних результатів
 4. Оптимізація неефективних витрат холдингу (-) 11%
 5. Формування ефективної організаційної структури , що підтримує стратегічні цілі компанії та її цільову бізнес-модель, зі збалансованими повноваженнями, відповідальністю та ресурсами; чіткими горизонтальними та вертикальними межами розподілу повноважень та відповідальності; невеликою кількість рівнів управління та розумною кількістю безпосередніх підлеглих у керівника на кожному рівні управління

Хочете обговорити ваш проєкт?