ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ПРОЄКТУВАННЯ

Організаційне проєктування для холдингу, що об’єднує паливний, агро-харчовий і рітейл бізнеси

  • Термін : 6 місяців

Поділитися

КЛЮЧОВА ЦІЛЬ:
Формування ефективної організаційної структури , що підтримує стратегічні цілі компанії та її цільову бізнес-модель

ЗАДАЧІ ПРОЄКТУ:

  • Вибір моделі управління для холдингу
  • Розробка організаційної структури, функціоналу підрозділів і KPIs
  • Формування матриці розподілу повноважень
  • Створення системи корпоративного управління (створення Наглядової Ради, постійних комітетів при Наглядовій Раді, опис їх повноважень і порядку роботи)
  • Підготовка Плану впровадження нової організаційної структури

РЕЗУЛЬТАТИ ПРОЄКТУ

  1. Побудова ефективної системи управління холдингом і виключення необхідності залучення власників бізнесу в операційне управління 
  2. Формування ефективної організаційної структури зі збалансованими повноваженнями, відповідальністю та ресурсами; чіткими горизонтальними та вертикальними межами розподілу повноважень та відповідальності; невеликою кількість рівнів управління та розумною кількістю безпосередніх підлеглих у керівника на кожному рівні управління
  3. Підвищення мотивації персоналу завдяки розумінню цілей і очікуваних результатів

Хочете обговорити ваш проєкт?