ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ І БЮДЖЕТУВАННЯ

Впровадження процесу бізнес- планування і бюджетування для компанії-промислового виробника

 • Термін : 4 місяці

Поділитися

КЛЮЧОВА ЦІЛЬ:
Ефективне управління фінансами та ресурсами Компанії для забезпечення більшої контрольованості та стійкості бізнесу до змін в зовнішньому середовищі

ЗАДАЧІ ПРОЄКТУ:

 • Формування структури  ЦФВ (центри фінансової відповідальності) на основі Бізнес-моделі (БМ) компанії та Організаційної структури
 • Розробка і затвердження Політики з управлінського обліку
 • Оновлення в обліковій системі довідників підрозділів, статей витрат і руху грошових коштів згідно Політики з управлінського обліку
 • Розробка бюджетних форм для збору даних і консолідації
 • Розробка Положення про Бюджетно-Інвестиційний комітет (повноваження, організація роботи, порядок прийняття і контролю виконання рішень)
 • Формування і затвердження Бізнес-плану компанії
 • Запуск роботи Бюджетно-Інвестиційного комітету для затвердження щоквартальних/щомісячних планів, аналізу їх виконання

РЕЗУЛЬТАТИ ПРОЄКТУ

 1. Оптимізація витрат (-) 12%: 
  • оптимізація витрат на закупівлю ТМЦ, робіт, послуг (моніторинг і контроль цін, контроль потреби)
  • виявлення і скорочення неефективних витрат
 2. Ефективний розподілу капіталу:
  • інвестиції в більш прибуткові і перспективні проєкти, на підставі розрахунків показників інвестиційних проєктів 
 3. Ефективне управління оборотним капіталом:
  • управління дебіторською і кредиторською заборгованістю
  • зниження запасів (-) 18%
 4. Скорочення трудовитрат CEO (-) 20%:
  • погодження планових платежів, затверджених в Бізнес-плані і бюджетах без залучення СЕО

Хочете обговорити ваш проєкт?