Test Results


Шановний (-а) lklk!

Раді з Вами познайомитися і щиро вітаємо на шляху суттєвих і тривалих покращень бізнесу!


Надсилаємо Вам результати експрес-тесту оцінки зрілості Вашої Компанії за елементами: Організаційна структура, Стратегія, Команда, Корпоративна культура і Процеси.


Даний тест демонструє наскільки Ваша Компанія наблизилась до цільового (ідеального) рівня.


Якщо результати тесту підтвердили Ваше бажання вдосконалюватись, завжди раді допомогти Вам досягти цільового рівня!

З повагою,

Команда Skills Factory

РЕЗУЛЬТАТИ САМООЦІНКИ ЗРІЛОСТІ КОМПАНІЇ ЗА ЕЛЕМЕНТАМИ

Chart Image

ЕЛЕМЕНТИ ОЦІНКИ

СТРУКТУРА

— поділ компанії на організаційні одиниці, взаємозвʼязки між ними, ієрархія підпорядкованості та відповідальності

Ефективна структура передбачає підтримку стратегічних цілей компанії та її цільової бізнес-моделі. Передбачає баланс повноважень, відповідальності та ресурсів; чіткі горизонтальні та вертикальні межі розподілу повноважень та відповідальності; невелика кількість рівнів управління та розумна кількість безпосередніх підлеглих у керівника на кожному рівні управління.

СТРАТЕГІЯ

— довгостроковий план підтримки та побудови конкурентних переваг підприємства та заходи, спрямовані на реагування і передбачення змін зовнішнього середовища

Ефективна стратегія чітко описана та оцифрована, забезпечена необхідними ресурсами, містить портфель конкретних завдань (проєктів), які необхідно реалізувати для досягнення стратегічних цілей компанії; добре відома ключовим співробітникам компані, розуміється та поділяється ними, організований процес моніторингу реалізації портфеля стратегічних проектів та досягнення стратегічних цілей та прийняття коригувальних рішень за результатами моніторингу

КОМАНДА

— фактичні навики і компетентність працівників, які працюють на підприємстві, а також процеси, які використовуються для управління персоналом

Ефективна команда – невелика кількість управлінців по відношенню до інших співробітників організації, але з розвиненими компетенціями, добре поінформованих про стратегічні/пріоритетні завдання, які несуть персональну відповідальність за результати та мають необхідні повноваження та ресурси, виявляють ініціативу у підвищенні ефективності компанії (як у рамках своєї зони відповідальності, такі за її межами) та демонструють командну взаємодію, підтримку та згуртованість

КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА

— домінуючі цінності, норми, які стають відповідними стійкими особливостями організаційного життя, атмосфери в організації, а також, стиль управління

Ефективна корпоративна культура – поведінкова парадигма співробітників, яка орієнтована на результат для зміцнення конкурентоспроможність компанії і підвищення її ефективності

Процеси

— дії процедури, що виконують працівники, щоб досягти відповідних результатів у роботі; формальні і неформальні процедури, які підтримують стратегію та структуру

Ефективні процеси – систематичний, формалізований та організований спосіб виконання завдань та операцій, який максимізує результативність та ефективність досягнення мети. Ефективні процеси безпосередньо впливають на ефективність роботи компанії.

Елементи Цільовий рівень Поточний рівень Коментар
СТРАТЕГІЯ 2 1.80 ВІДМІННО: Повністю відповідає цільовому рівню
ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА 3 1.50 ЗАДОВІЛЬНО: Відповідає основним вимогам, але є можливість для покращення
sddsf СТРУКТУРА 1 0.80 ДОБРЕ: Загальний стандарт хороший, існують декілька областей, де можна досягти поліпшень