Розробка стратегії

Допоможемо визначити довгострокові цілі для Компанії,  пріоритетні напрямки і розробити концепцію розвитку бізнесу.

 • Аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища
 • Визначення цілей, вибір стратегії, розробка стратегічних ініціатив
 • Розробка дорожньої карти змін для досягнення поставлених цілей (визначення необхідних ресурсів, пріоритетність дій для отримання швидких перемог і впровадження стратегії)
 • Формування організаційної моделі, яка забезпечить функціонування стратегії

Розробка ціннісних пропозицій

Разом з вами сформуємо, яку цінність Компанія пропонує клієнтам і як вона відрізняється від конкурентів.

 • Аналіз ринку та клієнтів (дослідження ринку, виявлення ключових конкурентів і аналізом їхніх ціннісних пропозицій, дослідження потреб клієнтів)
 • Визначення ключових переваг (виявлення та формулювання основних переваг, які надаються продуктом або послугою Компанії в порівнянні з конкурентами)
 • Сприйняття клієнта (вигоди, які несе пропозиція Компанії для цільової аудиторії, визначення цінності пропозиції для кожного сегменту ринку)
 • Формулювання цільової ціннісної пропозиції (визначення унікальної цінності, яку Компанія може запропонувати своїм клієнтам)

Створення нового бізнесу

Допоможемо знайти або розвинути ідею, розробимо концепцію створення нового бізнесу.

 • Ідея та концепція (розробка та вибір ідеї бізнесу на основі аналізу ринкових потреб, тенденцій та можливостей, формулювання концепції бізнесу, включаючи опис продукту або послуги, цільову аудиторію та унікальність пропозиції)
 • Маркетингові дослідження (аналіз ринку та конкурентів, визначення цільової аудиторії та розробка стратегії маркетингу)
 • Бізнес-планування (розробка бізнес-плану, що включає стратегію розвитку, фінансовий план, опис операцій та управління, визначення потреб у фінансуванні та пошук джерел капіталу)
 • Маркетингова стратегія (розробка маркетингової стратегії та плану просування продукту або послуги)

Проведення стратегічних сесій

Забезпечимо організацію, продуктивне обговорення і вирішення стратегічних питань Компанії.

 • Підготовка (визначення цілей, учасників, формату і переліку питань для стратегічної сесії)
 • Аналітика
 • Проведення стратегічної сесії (фасилітація) з фокусуванням на результат
 • Формування висновків і рекомендацій за результатами стратегічної сесії

Вихід на нові ринки

Допоможемо розширити географічне або сегментне покриття Компанії шляхом введення її продукції або послуг на нові ринки.

 • Аналіз потенційних ринків (визначення потенційних ринків для розширення діяльності, детальний аналіз цих ринків)
 • Вибір цільового ринку (пріорітезація стратегічно важливих ринків для введення продукції або послуг Компанії)
 • Оцінка потенціалу та ризиків цільового ринку
 • Розробка стратегії і плану дій для виходу на новий ринок (цілі і завдання для виходу на цільовий ринок, план заходів, включаючи маркетингові, фінансові, операційні та логістичні аспекти)
 • Адаптація продукції або послуг (потреби і вимоги нового ринку щодо продукції або послуг, необхідні зміни та адаптації продукції або послуг Компанії)

Побудова системи продажів і відносин з клієнтами

Разом з вами побудуємо ефективну систему продажів для залучення і утримання клієнтів Компанії.

 • Аналіз ринку та аудит клієнтів (визначення цільової аудиторії для продукції або послуг компанії, аналіз потреб, пріоритетів, характеристик та поведінки клієнтів)
 • Розробка стратегії продажів (визначення цілей продажів та стратегічних напрямків розвитку, встановлення плану дій для досягнення цих цілей, включаючи методи продажу, канали дистрибуції та цінову політику)
 • Розвиток системи відносин з клієнтами (вибір та впровадження системи для збору, збереження та аналізу даних про клієнтів, розробка процесів для взаємодії з клієнтами на всіх етапах життєвого циклу клієнта (від залучення до збереження)
 • Маркетингова стратегія (розробка маркетингової стратегії та плану просування продукту або послуги)