Комплексна Трансформаційна Програма формується виходячи з бажаних власниками і менеджментом Компанії результатів і термінів їх досягення, а також з результатів організаційної діагностики.

1-й етап

ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІАГНОСТИКА

 • Проведення організаційної діагностики Компанії для визначення поточного стану
 • Погодження звіту про організаційну діагностику з власниками і керівництвом

2-й етап

ВИЗНАЧЕННЯ ЦІЛЕЙ КОМПАНІЇ

 • Визначення бажаного стану Компанії для власників і топ-менеджменту
 • Проведення Стратегічної сесії для ідентифікації поточної бізнес-моделі компанії, стратегічного аналізу, формування цілей

3-й етап

ПЛАНУВАННЯ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

 • Формування плану проєктів для досягнення стратегічних цілей (визначених на попередніх етапах)
 • Оцінка тривалості, вартості і очікуваних результатів проєктів, пріорітизація
 • Формування Трансформаційної програми за визначеними пріоритетами

4-й етап

ВПРОВАДЖЕННЯ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

 • Перехід до організаційної моделі під досягнення цілей трансформації
 • Супровід і підтримка реалізації Трансформаційної програми
 • Організація і контроль виконання запланованих задач в рамках трансформації
 • Актуалізація, адаптація плану
 • Моніторинг ефективності Трансформаційної Програми за визначеними KPI
 • Досягнення запланованих в рамках Трансформаційної Програми цілей