photo_2019-10-08_13-18-06

Alex Polin HR Summit 2019

Євген Ромащин виступив з темою «5 складових організаційної ефективності: погляд практика»

Під час свого виступу Євген поділився досить простою робочою методикою підвищення ефективності бізнесу, на підставі свого досвіду.

За його досвіду, ключових елементів, які забезпечують ефективність будь-якої організації, всього лише п’ять. Це: команда, стратегія, організаційна структура, процеси, корпоративна культура.

Всі проблеми і успіхи компанії – це похідні від цих п’яти елементів або від їх поєднання. З одним елементом цього «п’ятиборства» в конкретній організації все може бути дуже добре. Інший може бути слабшим. Важливий саме сумарний результат.

Яка ж кількість цих елементів знаходиться в зоні відповідальності HR-директора і його команди? Чотири з половиною. Частково – стратегія, оскільки в розробці стратегії організації HR-директор бере активну участь і грає важливу роль в її втіленні в життя.

Команда

Команда – це група людей, що мають спільні цілі і здатних змінювати організацію. Це агенти змін. Мінімальна кількість – двоє. Чим більше в команді агентів змін, тим більший у неї потенціал ефективності.

1. Команда збирається навколо цінностей. А цінності залежать від специфіки бізнесу.

2. Особистість менеджера має великий вплив на бізнес, тому важливо розпізнати базовий мотив особистості кожного менеджера.

Стратегія

Для стратегій ХХI століття характерно зміщення акцентів в області стратегічного планування. Якщо раніше керівники намагалися якомога точніше передбачити, як буде змінюватися навколишнє середовище, то зараз (оскільки швидкості зросли, масив можливих змін збільшився і ймовірності розгалужуються) доцільно аналізувати основні сценарії зовнішнього середовища: які компетенції потрібні компанії, щоб або швидше скористатися новими можливостями, або захиститися від тих чи інших загроз.

Хороша стратегія завершується портфелем конкретних проектів. Кожен проект – це якісна зміна. Основні постулати стратегії повинні бути сформульовані коротко, викладені простою і зрозумілою мовою. Якщо співробітники добре знають, куди рухається компанія, і бачать досягнення всіх на цьому шляху, вони не саботують зміни, нововведення не викликають у них відторгнення.

Як оцінити, наскільки ефективна та частина роботи менеджменту, яка пов’язана зі стратегією? Тут Евгеній предлагає шкалу з восьми пунктів. Якщо якісь з них в компанії «не працюють», значить, є куди прагнути для підвищення ефективності! Також Євген призводить алгоритм розробки та впровадження стратегії.

Організаційна структура

Організаційна структура – це сукупність підрозділів і їх взаємозв’язку, в рамках якої між підрозділами розподіляються управлінські завдання, а також повноваження і відповідальність. Оргструктура забезпечує підвищення ефективності організації в тому випадку якщо:

• вона проста і зрозуміла;

• містить чіткі і однозначні межі розподілу відповідальності;

• заснована на балансі повноважень і відповідальності: хто відповідає, той і приймає рішення = хто приймає рішення, той і відповідає;

• містить невелику кількість рівнів управління;

• забезпечує оптимальну кількість безпосередніх підлеглих кожного менеджера.

Хороша структура – це динамічна структура, яка регулярно змінюється.

Процеси.

Процеси – це сукупність видів діяльності, де є входи процесів і їх виходи, тобто на відміну від функцій, де невиразний контур, тільки напрямки діяльності, процеси завжди дуже конкретні.

Ознаки якісно налаштованих процесів:

• знає, які процеси здійснюються;

• відстежує якість їх виконання;

• займається вдосконаленням цих процесів.

Також Євген призводить рекомендації по впровадженню процесів в компанії.

Корпоративна культура.

Корпоративна культура – це елемент організаційної ефективності, напевно, найбільш складно піддається змінам і вимірам.

Ознаки «хорошою» (або що сприяє досягненню цілей бізнесу) корпоративної культури:

• близька ключовим представникам команди;

• враховує сферу діяльності організації, етапи її розвитку, стратегію;

• чи не суперечить прийнятим морально-етичним нормам;

• не вступає в конфлікт з основними регламентуючими документами організації.

Якщо ви задумали змінити корпоративну культуру, потрібно оцінити, чому саме не влаштовує існуюча.

І звичайно найвірніший спосіб «поховати» ідею зміни корпоративною культурою ще на старті – декларувати радикальні зміни, для проведення яких просто немає ресурсів.

Висновок

Ефективність організації має відстежуватися топ-менеджерами, в тому числі директором з персоналу.

Сьогодні роль HR-директора серйозно змінюється. Це давно вже не пасивна сервісна підтримка на рівні відділу кадрів; вона еволюціонує в бік бізнес-партнерства, а в деяких компаніях доростає і до бізнес-лідера.

Ефективність організації – це абсолютно измерима і конкретна «цифра». Виміряємо і внесок HR-підрозділу в загальну ефективність організації: яка частка HR в досягненні показників продуктивності, рентабельності, утриманні клієнтів.

Оцінка ефективності компанії за допомогою запропонованої методики відкриє, HR-ам потенціал для поліпшень бізнесу.

За підсумками виступу Євгена Ромащина на Alex Polin HR Summit 2019 журналі «Управління персоналом» (№9, 2019) вийшла стаття «Ефективність будь-якої компанії: п’ять складових успіху».

Tags: No tags

Comments are closed.