Локація: Республіка Казахстан

Ключові функції:

 • Розробка та реалізація HR – стратегії Холдингу;
 • HR Бізнес партнерство з Топ менеджментом Холдингу
 • Побудова єдиної HR системи (уніфікація HR функцій) в рамках Холдингу. Побудова внутрішніх та зовнішніх HR-процесів;
 • Активна участь в оптимізації ключових бізнес-процесів Холдингу, уніфікація та оптимізація структур підприємств;
 • Підготовка та реалізація заходів, націлених на оптимізацію чисельності персоналу;
 • Вдосконалення всіх функціональних напрямків HR: підбор та адаптація, кадрове діловодство, навчання, оцінка та розвиток персоналу, система оплати труда та C&B, внутрішні комунікації;
 • Формування команди підрозділу, управління, оцінка, розвиток підлеглих співробітників, трансформація кадрової служби в управління персоналом;
 • Проведення кадрового аудиту та усунення недоліків в роботі;
 • Побудова системи взаємодії з профільними навчальними закладами;
 • Підвищення рівня проф. компетенцій співробітників компанії;
 • Управління змінами (change management).

Вимоги до кандидата:

 • Досвід управління службою персоналу (HRD, HR BP) в компанії не менше 2 років в холдинговій структурі або крупному бізнесі;
 • Досвід успішної реалізації проектів в сфері організаційного менеджменту;
 • Глибокі знання в галузі кадрового адміністрування, підкріплені практичним досвідом;
 • Досвід успішної побудови/реорганізації систем підбору, навчання/оцінки/розвитку персоналу, систем оплати праці, компенсацій та пільг;
 • Досвід формування команд

Для більш детальної інформації зв’яжіться з нами по тел + 38 098 700 00 33

Локація: м. Київ

Ключовіфункції:

 • Робота над різноманітними інструментами и утилітами для управління кодом та контентом;
 • Розробка, кодування, налагодження т оптимізація програмного забезпечення на С++ та, можливо, С#;
 • Дослідження та впровадження нових технологій, інструментів та систем для розробки ігор;
 • Ефективна співпраця з іншими командами (engine, gameplay).

Вимоги до кандидата:

 • Solid (Experienced) / Strong (Senior, Lead) знання та навички роботи C ++ та практичний досвід написання додатків C ++.
 • Досвід програмування мультипоточних програм;
 • Solid (Experienced) / Strong (Senior, Lead) розуміння принципів проектування програмного забезпечення, включаючи data oriented архитектуру;
 • Досвід написання швидкого та ефективного коду, в якому обмеження пам’яті та швидкість мають першорядне значення
 • Хороші комунікаційні та командні навички.

Буде перевагою:

 • Досвід роботи на аналогічній позиції в GameDev-компанії;
 • Досвідроботисgame content pipelines;
 • Наявність власних проектів або участі в створенні opensource project(s).

Для більш детальної інформації зв’яжіться з нами по тел + 38 098 700 00 33

Локація: м. Київ

Ключовіфункції:

 • Розробкановоїтапідтримкаіснуючоїcode base дляпоточнихтамайбутніхпроектів;
 • Постійнийаналізтаоптимізаціярішень;
 • Внесенняоригінальнихідейщодовсіхаспектіввиробництватарозробкиігор;
 • Забезпечення технічного керівництва в галузях спеціалізації та надання допомоги у вирішенні технічних питань;
 • Самостійна робота по завершенню доручених проектів в умовах обмеженого контролю;
 • Навчання інших відділів та співробітників технологіям та движкам (в усному або письмовому форматі);
 • Відстеження технологічних інновацій та досягнень в галузі комп’ютерних ігор.

Вимоги до кандидата:

 • ШирокийдосвідроботисUE4 (включаючиBlueprints, Behavior Trees, Environment Query System);
 • Впевнені знання С++;
 • Відмінні знання 3D-Математики (матриці, лінійна алгебра та ін.);
 • Досвід роботи зі складними ігровими подсистемами (розширення, оптимізація, рефакторинг);
 • Досвід роботи з декількома основними базовими системами, такими як графіка, мережі, аудіо/відео та Tools;
 • Написання надійного та оптимізованого, готового до використання кода;
 • Відмінні навички оптимізації продуктивності (CPU/GPU/Memory та ін.);
 • Досвід роботи з багатопоточними та асинхронними системами

Для більш детальної інформації зв’яжіться з нами по тел + 38 098 700 00 33

Локація: м. Київ

Ключовіфункції:

 • Робота над ігровим движком.
 • Аналіз та покращення продуктивності на всіх цільових платформах;
 • Розробка нових, підтримка та оптимізація існуючих графічних функцій;
 • Наладка та виправлення збоїв, проблем паралелізма, синхронізації GPU (graphics processing unit)/CPU (сentral processing unit) та проблем, що пов’язані з платформою;
 • Досліджувати та пропонувати покращення для процесів та pipelines.

Вимоги до кандидата:

 • Від 3 років професійного досвіду розробки ПО (1+ для Experienced, 5+ для Lead);
 • Solid (Experienced)/Strong (Senior, Lead) навички C ++ та практичний досвід написання додатків на C++;
 • Досвід програмування багатопоточних додатків;
 • Solid (Experienced)/Strong (Senior, Lead) знання 3D-математики з акцентом на лінійну алгебру, загальні алгоритми та структури даних, що використовуються при розробці ігор;
 • Розуміння архітектури 3D-движка та підходів до проектування рендера;
 • Досвід написання швидкого та ефективного коду, де CPU/GPU обмеження пам’яті та швидкість мають першочергове значення;
 • Досвід роботи з движком рендерінга:

Solid (Experienced) / Strong (Senior, Lead) знання хоча б однієї мови шейдерного програмування (HLSL, GHLSL, cg и т. д.);

 • Досвід роботи з інструментами аналізу та інструментами дебагінгу (наладки ПО) (PIX, RenderDoc, AMD CodeXL, Intel GPA та ін.);
 • Розвинені комунікаційні навички та уміння працювати в команді.

Буде перевагою:

 • Наявність власних проектів або участь в opensource-проектах, пов’язаних з рендерингом.

Для більш детальної інформації зв’яжіться з нами по тел + 38 098 700 00 33

Локація: м. Могильов, РеспублікаБілорусь

Підпорядкування: Producer Analyst

Зонавідповідальності:

Аналізтапрогнозповедінкикористувачавпродуктівплоскостімонетизації/ARPU такількостігравців/Retantion (DAU, MAU), аналізефективностізаходівугрі. Продукт ($1,5 млн/міс) із зростаючою аудиторією (500 000+). 

Ключові функції:

 • Аналіз ігрових фічей: оцінка пріоритету розробки та їхнього впровадження;
 • Пошук точок зростання та моніторинг основних метрик проекту (аналіз ринку конкурентів, нових фічей, підходів, оцінка головних проблем в продукті та ін.);
 • Розробка A/B-тестів (розрахунок об’єму вибірок, термінів проведення, оцінка сили ефекту, визначення ключових метрик та логіки розподілу по групах користувачів);
 • Ведення аналітичної та технічної документації.

Вимоги до кандидата:

 • Досвід роботи на аналогічній позиції в продуктовій (GameDev) компанії 1-3 роки;
 • Обов’язкове володіння Excel, Tableau, SQL, як перевага – ClickHouse, Hadoop: Hive, PowerBI;
 • Знання математичної статистики та математичного аналізу для роботи з даними;
 • Вміння доносити та відстоювати власну точку зору, розвинена навичка спілкування;
 • Вміння працювати в команді;
 • Проактивність;
 • Розвинена навичка ефективної комунікації;
 • Проживання або готовність до релокації в Республіку Білорусь.

Для більш детальної інформації зв’яжіться з нами по тел + 38 098 700 00 33

Локація: м. Мінськ, Республіка Білорусь, можливість віддаленої роботи

Підпорядкування: Marketing Director

Ключовіфункції:

 • Супровід маркетингової активності Компанії (допомагати трафіку цифрою);
 • BI та візуалізація даних: побудова звітів (компанія використовує Tableau);
 • Контроль цілісності та достеменності отриманих даних;
 • Розробка методології залучення користувачів разом з відділом маркетингу – як, де та по якій ціні купувати трафік, який трафік не купувати;
 • Аналіз маркетингової активності конкурентів та ії впливу на ринок;
 • Створення моделі з автоматизованого управління трафіком (від розподілу бюджетів між каналами до case rules для контроля та дій із кампаніями- Outbid)

Вимоги до кандидата:

 • Відмінні знання мат.статистики та теорії можливостей;
 • Впевнене володіння R или Python;
 • Впевнене володіння SQL (компанія використовує ClickHouse);
 • Вміння та бажання вимірювати результат власної роботи в грошах

Буде перевагою:

 • Досвід роботи в галузі аналізу даних, маркетингу або суміжних галузях від одного року;
 • Розуміння методів аналізу та прогнозування

Для більш детальної інформації зв’яжіться з нами по тел + 38 098 700 00 33